PRODEJ A SERVIS VÝPOČETNÍ TECHNIKY


Náhradní plnění

Zboží a služby od naší firmy můžete použít pro potřeby náhradního plnění

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením

(ZPS - změněnou pracovní schopností)

ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%.

Tuto povinnost však můžete splnit i tzv. náhradním plněním - odběrem zboží a služeb od naší firmy.

Maximální objem odběru náhradního plnění za 1 přepočtenou OZP je dán 7násobkem průměrné měsíční mzdy

v národním hospodářství

za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém vznikla povinnost zaměstnávání OZP.


Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti („ZoZ“) část III. § 67- § 84 ZoZ

Aktuální znění k 1. 1. 2012 ke stažení ZDE

 Kontakt

Centrála: Kutná Hora

Tel.: +420 327 525 555

GSM: +420 608 405 403

My status

Pobočka: Zruč nad Sázavou

GSM: +420 606 943 596

My status

Partneři